สวัสดีค่ะ  ป๊อป  อักษราพันธุ์

Financial  Advisor

ทำงานเป็นที่ปรึกษาด้านประกันภัย และผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ เชี่ยวชาญในการดูแลลูกค้า เรื่องประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันโรคร้ายแรง ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ประกันภัยก่อสร้าง ประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์ และมีประสบการณ์การลงทุนด้านหลักทรัพย์มากกว่า 10 ปี ชื่นชอบ สนใจในการเรียนรู้ตลอดเวลา ให้เราได้มีโอกาส และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยวางแผนชีวิต และวางแผนการเงินให้กับคุณ และครอบครัวนะคะ ยินดีดูแล และให้คำปรึกษาคะ

เรามีบริการด้านการลงทุนและประกันภัยทุกมิติพร้อมให้คำปรึกษา

อ่านเพิ่มเติม
อ่านเพิ่มเติม
อ่านเพิ่มเติม
อ่านเพิ่มเติม
อ่านเพิ่มเติม
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสารและบทความ