ประกันภัยสำหรับคนเริ่มสร้างครอบครัว เรื่องสำคัญที่ต้องทำเพื่อสร้างหลักประกันให้ชีวิต

ประกันครอบครัว
ประกันภัยสำหรับคนเริ่มสร้างครอบครัว เรื่องสำคัญที่ต้องทำเพื่อสร้างหลักประกันให้ชีวิต

การแต่งงานสร้างครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ต้องวางแผนอย่างรอบคอบเพราะมีความรับผิดชอบมากมายรออยู่ข้างหน้า สิ่งสำคัญคือเงินทองที่ต้องเตรียมวางแผนให้พร้อมเพื่อรับมือกับค่าใช้จ่ายในระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นซื้อบ้าน ผ่อนรถ ค่าอาหาร ค่าเทอมลูก หรือแม้แต่ค่ารักษายามเจ็บไข้ได้ป่วย หากขาดการวางแผนอย่างรัดกุมอาจเกิดปัญหาขัดแย้งทะเลาะกันรุนแรงถึงขนาดทำให้ชีวิตคู่สะดุดลงได้ นอกจากแผนค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวแล้ว การวางแผนประกันเป็นอีกเรื่องที่ควรพิจารณาเพื่อให้ตั้งรับได้ทัน ช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ไม่เกิดปัญหาการเงินสะดุดจากเหตุการณ์ไม่คาดฝัน

 การทำประกันภัยเพื่อเป็นหลักประกันให้ครอบครัวแบ่งออกเป็น 3 แนวทางหลัก คือ ประกันชีวิตเพื่อความคุ้มครอง, ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. ประกันสุขภาพ

สำหรับหนุ่มสาวที่เริ่มสร้างครอบครัว ประกันสุขภาพเป็นแผนทำประกันที่ควรพิจารณาแต่แรก เพราะมีผลประโยชน์มากที่สุด แนะนำให้ทำประกันสำหรับลูกน้อยที่ยังอ่อนแอมีโอกาสเจ็บป่วยได้บ่อย ส่วนพ่อแม่ทำประกันสุขภาพควบคู่กันไป หมดกังวลว่าจะต้องนำทรัพย์สินที่พากเพียรหามาอย่างเหนื่อยยากไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลจนหมด ประกันสุขภาพทั่วไปรับผิดชอบครอบคลุมค่าใช้จ่ายหลัก ๆ ในการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุที่อยู่ในสัญญากรมธรรม์ รวมถึงการคลอดบุตรและการผ่าตัดอื่น ๆ ก่อนทำประกันควรอ่านรายละเอียดด้านการชดเชยทั้งกรณีรักษาผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก รวมถึงค่าเบี้ยประกันที่จ่ายไหวเพื่อช่วยลดค่ารักษาพยาบาล ลดภาระครอบครัว ลดความวิตกกังวลทำให้ตัดสินใจเข้ารักษาได้อย่างสบายใจ รักษาโรคได้ทันท่วงที
ในส่วนของเบี้ยประกันจะแตกต่างกันตามอายุ เพศ และอาชีพ ผู้ทำประกันอายุน้อยจ่ายน้อย อายุมากจ่ายมาก ประกันสุขภาพส่วนใหญ่เริ่มทำได้ทั้งแต่อายุ 1 ปีหรือต่ำกว่านั้น คุ้มครองได้ถึงวัยเกษียณหรือ 70-90 ปีขึ้นอยู่กับสัญญากรมธรรม์ เพศหญิงจ่ายเบี้ยประกันสูงกว่าผู้ชาย ประวัติสุขภาพดีจ่ายน้อย หรือประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงจ่ายมาก ก่อนซื้อประกันควรคำนวณค่าเบี้ยประกันและความคุ้มครองโรค เพื่อเปรียบเทียบว่าทำแบบไหนมีความคุ้มค่าและตรงกับความต้องการที่สุด

 2. ประกันอุบัติเหตุ

การทำประกันอุบัติเหตุให้ความคุ้มครองชีวิตและชดเชยค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุทั่วไป รวมถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายจากการขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ ครองครัวอุ่นใจไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อน โดยปกติการทำประกันสุขภาพมีความคุ้มครองการรักษากรณีเกิดอุบัติเหตุอยู่แล้ว แต่จะคุ้มครองเฉพาะการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเท่านั้น หากซื้อประกันอุบัติเหตุโดยตรงจะให้ความคุ้มครองครอบคลุมถึงเงินชดเชยรายได้เมื่อต้องเข้ารักษาตัวอีกด้วย มาดูกันว่าประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุต่างกันตรงไหน

  • ประกันอุบัติเหตุให้ความคุ้มครองกรณีที่เกิดอุบัติเหตุเท่านั้น ราคาเบี้ยประกันแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับอาชีพและอายุของผู้ซื้อประกัน จะไม่มีการตรวจสุขภาพ
  • ประกันสุขภาพให้ความคุ้มครองกรณีการบาดเจ็บและอุบัติเหตุ ต้องพิจารณาสุขภาพของผู้ทำประกันควบคู่ไปด้วย ไม่มีเงินชดเชยการรักษาตัว

หัวหน้าครอบครัวหรือผู้ที่หารายได้เข้าบ้านที่มีความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุรุนแรงถึงขั้นเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลทำให้ขาดรายได้ เป็นบุคคลที่ควรซื้อประกันอุบัติเหตุเพื่อให้ใช้ชีวิตอย่างมั่นใจ แม้ว่าต้องหยุดงานรักษาตัวทำให้ครอบครัวเสียรายได้หรือประสบอุบัติเหตุรุนแรงจนทุพพลภาพต้องออกจากงานจะได้รับเงินชดเชยรายได้และผู้เอาประกันได้รับผลประโยชน์อย่างคุ้มค่า ได้รับเงินชดเชยรายได้กรณีรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน เงินชดเชยรายเดือนในกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ ถือเป็นการซื้อหลักประกันให้ครอบครัวในวันที่เราไม่ได้อยู่เคียงข้างอีกต่อไป ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ร้าย ๆ โดยไม่คาดฝันจะสามารถวางใจได้ว่าอย่างน้อยก็มีเงินทุนเพื่อให้บุคคลที่อยู่ข้างหลังได้ใช้ชีวิตต่อไปอย่างราบรื่นไม่มีสะดุด

3. ประกันชีวิตเพื่อความคุ้มครอง

ประเภทของประกันภัยที่ให้หลักประกันเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝัน ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์จะตกอยู่กับผู้อยู่ข้างหลัง เช่น ลูกเป็นผู้รับผลประโยชน์ในกรณีที่พ่อแม่ซื้อประกันไว้ เหมาะเป็นประกันเสริมเพิ่มจากประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ โดยสามารถเลือกทำประกันรูปแบบต่าง ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการดีที่สุด ดังนี้

  • ประกันตลอดชีพให้ความคุ้มครองระยะยาว เลือกจ่ายครั้งเดียวหรือจ่ายเบี้ยรายปี/รายไตรมาส/รายเดือน อาจมีเงินปันผลหรือไม่มีขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์นั้น
  • ประกันชั่วระยะเวลา กำหนดระยะเวลาความคุ้มครองได้เอง เช่น 5 ปี 10 ปี 20 ปี ซึ่งจะได้รับประโยชน์ต่อเมื่อเสียชีวิตในระยะเวลาทำประกันเท่านั้น เบี้ยประกันมีราคาไม่แพง เหมาะกับครอบครัวที่มีงบประมาณจำกัด
  • ประกันสะสมทรัพย์ ประกันแบบออมเงินสำหรับครอบครัวที่ต้องการมีเงินออมพร้อมกับความคุ้มครองชีวิต เลือกระยะสั้น/กลาง/ยาวซึ่งจ่ายผลตอบแทนตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ เน้นการออมเงินไว้ใช้ในยามจำเป็น
การวางแผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุเป็นทางออกที่ดีสำหรับคู่ชีวิตที่กำลังเริ่มสร้างครอบครัว เมื่อเข้าใจเหตุผลของการทำประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ และประกันชีวิตเพื่อความคุ้มครองแล้ว หลายคนคงรู้สึกเบาใจว่าการซื้อประกันไม่ใช่การเพิ่มภาระทางการเงิน แต่กลับเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งยังใช้เป็นหลักฐานในการลดหย่อนภาษีได้ด้วย

นอกเหนือจากการทำประกันภัยแล้ว ยังมีแผนทำประกันคุ้มครองทั้งสมาชิกในครอบครัวซึ่งเป็นอีกตัวเลือกที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน เนื่องจากซื้อแผนเดียวให้ความคุ้มครองครบทั้งครอบครัว จ่ายค่าเบี้ยประกันแผนเดียวไม่ยุ่งยาก ทุกคนได้รับผลประโยชน์จากจำนวนเงินเอาประกันอย่างเต็มที่ ทั้งตนเองและคนที่คุณรักจะได้รับการรักษาพยาบาลดูแลทุกกรณี มีคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาว แม้ว่าวันหนึ่งมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันทำให้เกิดความสูญเสียและจากไปของบุคคลอันเป็นที่รักก็ยังอุ่นใจว่ามีหลักประกันที่มั่นคง ไม่ได้ทิ้งภาระไว้กับสมาชิกครอบครัวที่อยู่เบื้องหลัง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับตัวแทนประกัน 724wealth ที่เว็บไซต์ https://www.724wealth.com/products/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น