5 โรคร้ายแรงอันตรายถึงชีวิต พร้อมคำแนะนำในการปฏิบัติตนห่างไกลโรค

โรคร้ายแรง

ไม่มีใครสามารถปฏิเสธประโยคที่กล่าวว่า “การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ” เนื่องจากสุขภาพเป็นกุญแจสำคัญของความสุขที่แท้จริง เพราะถึงแม้จะร่ำรวยเงินทองมีชื่อเสียงลาภยศแต่ถ้าร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเสมอจะหาความสุขได้อย่างไร ยุคสมัยนี้คนเราเสี่ยงภัยกับโรคร้ายแรงมากมาย 5 โรคร้ายที่คร่าชีวิตคนไทยเป็นอันดับต้น ๆ ได้แก่ โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และโรคปอดเรื้อรัง แล้วจะมีวิธีอย่างไรป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากความเจ็บป่วยร้ายแรงเหล่านี้ ในบทความนี้คุณจะได้แนวทางดูแลตัวเองเพื่อหลีกเลี่ยงโรคร้ายแรงเหล่านี้

1. โรคมะเร็ง

เป็นที่รู้กันว่าโรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของคนไทยมาหลายทศวรรษแล้ว ข้อมูลล่าสุดจากกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าคนไทยเสียชีวิตจากมะเร็งปีละกว่า 67,000 คน เฉลี่ยชั่วโมงละ 8 คน และมีแนวโน้มพบผู้ป่วยรายใหม่ และผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้น แต่ละปีคนทั่วโลกนับสิบล้านคนเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคมะเร็ง โดยเริ่มตั้งแต่วัยทำงานอายุระหว่าง 30-69 ปี โดยองค์การอนามัยโลกกำหนดให้วันที่ 4 กุมภาพันธ์ เป็นวันมะเร็งโลก

  • ประเภทของมะเร็งที่พบมากในเพศชาย ได้แก่ มะเร็งตับและท่อน้ำดี, มะเร็งปอด, มะเร็งลำไส้ใหญ่, มะเร็งต่อมลูกหมาก และมะเร็งต่อมน้ำเหลือง
  • ประเภทของมะเร็งที่พบมากในเพศหญิง ได้แก่ มะเร็งเต้านม, มะเร็งปากมดลูก, มะเร็งตับและท่อน้ำดี มะเร็งปอด และมะเร็งลำไส้ใหญ่

มะเร็งเป็นโรคที่หายยาก ถึงแม้รักษาหายแล้วมีโอกาสกลับมาเป็นอีกได้ สาเหตุการเกิดมะเร็งมาจากพันธุกรรมเป็นส่วนน้อย เกิดจากปัจจัยภายนอกเป็นส่วนใหญ่ซึ่งหมายถึงพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่ทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็ง ไม่ว่าจะเป็นการกินอาหารปิ้งย่าง, อาหารทอด, อาหารที่ไหม้, อาหารมีไขมันสูง, การรับประทานอาหารเดิมซ้ำ ๆ กัน หรือแม้แต่อาหารสุก ๆ ดิบ ๆ ที่มีแบคทีเรีย และพยาธิ อาจกระตุ้นให้เกิดโรคมะเร็งง่ายขึ้น ตลอดจนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ดื่มเหล้า ความเครียด ความอ้วน ท้องผูกเป็นประจำ ทำให้โรคมะเร็งก่อตัวในร่างกาย

การป้องกัน การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเหล่านี้เป็นวิธีดีที่สุดในการป้องกันโรค นอกจากนั้นควรตรวจคัดกรองโรคทุกปี เช่น มะเร็งเต้านม, มะเร็งปากมดลูก, มะเร็งลำไส้ใหญ่ และมะเร็งปอด เพื่อให้รู้ถึงความผิดปกติของร่างกายระยะเริ่มแรกและสามารถรักษาโรคได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ และลดอันตรายถึงชีวิตจากโรคมะเร็งได้

2. โรคหัวใจ

ทุกวันนี้โรคหัวใจเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ไม่น้อยไปกว่าโรคมะเร็ง ส่วนมากพบโรคหลอดเลือดหัวใจ, กล้ามเนื้อหัวใจพิการหรืออักเสบ, โรคลิ้นหัวใจพิการหรืออักเสบ, โรคของเยื่อหุ้มหัวใจ หรือความพิการอื่น ๆ ที่เป็นสาเหตุให้การทำงานของหัวใจผิดปกติ หากมีอาการรุนแรงอาจทำให้หัวใจวายได้ อาการที่สังเกตได้คือแน่นหน้าอก เหนื่อยหอบ หน้ามืด หัวใจเต้นผิดปกติ หรือท้องอืดท้องเฟ้อเป็นโรคกระเพาะอาหาร สาเหตุหลักล้วนมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ไม่ดีต่อสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นการกินอาหารที่มีเกลือ น้ำตาล และไขมันสูง การดื่มเหล้า สูบบุหรี่ ไม่ออกกำลังกาย ไม่รับประทานผักผลไม้ ความดันโลหิตสูง ความอ้วน และความเครียด

การป้องกัน หัวใจและหลอดเลือดเป็นอวัยวะสำคัญที่ทำงานสัมพันธ์กันตลอดเวลา แนะนำให้รับประทานอาหารที่เหมาะสม ออกกำลังกายสม่ำเสมอและควบคุมน้ำหนักตัว พักผ่อนให้เพียงพอ ไม่เครียด และตรวจสุขภาพเช็คความสมบูรณ์ของร่างกายเพื่อคัดกรองโรคตั้งแต่ในระยะแรก

โรคร้ายแรง

3. โรคเบาหวาน

โรคเบาหวานเกิดจากอวัยวะในร่างกายทำงานผิดปกติ ตับอ่อนทำงานไม่เต็มที่จึงนำน้ำตาลในเลือดไปใช้น้อย เกิดภาวะขาดฮอร์โมนอินซูลินทำให้ปริมาณน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ ผู้ป่วยโรคเบาหวานเป็นเวลานานส่งผลกระทบต่อสุขภาพและเกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาหลายอาการ เช่น ติดเชื้อรา แผลหายยาก ตามัว ชาปลายมือปลายเท้า โรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมอง เกิดภาวะทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต สาเหตุของการเกิดโรคเบาหวานมาจากปัจจัยด้านพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม มักจะพบประวัติผู้ป่วยในครอบครัวและเกิดจากโรคอ้วน

การป้องกัน แม้ว่าจะมีปัจจัยจากพันธุกรรม แต่โรคเบาหวานป้องกันได้ด้วยการตรวจระดับน้ำตาลเพื่อคัดกรองความเสี่ยงของโรคในระยะแรก สังเกตอาการผิดปกติเมื่อมีระดับน้ำในเลือดสูง เช่น ปัสสาวะบ่อย หิวน้ำบ่อย อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย เบื่ออาหาร น้ำหนักลด อาการชาตามมือและเท้า ในกรณีที่มีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ รับประทานอาหารที่เหมาะสม พร้อมกับควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์พอเหมาะจะได้ผลดีที่สุด

โรคร้ายแรง
4.โรคความดันโลหิตสูง

โรคความดันโลหิตสูงเกิดจากการสูบฉีดเลือดปั๊มออกจากหัวใจสูงขึ้น ทำให้แรงดันของเลือดกระทบต่อผนังหลอดเลือดสูงขึ้น ส่งผลให้หลอดเลือดจะแข็งตัวและตีบเป็นสาเหตุของโรคหัวใจและเกิดโรคอื่น ๆ แทรกซ้อนตามมาให้ภายหลัง โดยปกติความดันโลหิตช่วงบนอยู่ที่ระดับ 90-119 มิลลิเมตร/ปรอท และความดันโลหิตช่วงล่างอยู่ที่ 60-79 มิลลิเมตร/ปรอท

  • ความดันเลือดสูงสำหรับคนอายุน้อย 140/90 มิลลิเมตร/ปรอท
  • ความดันเลือดสูงสำหรับคนสูงวัย 150/90 มิลลิเมตร/ปรอท

โรคความดันโลหิตสูงเป็นภัยร้ายที่หลายคนไม่รู้ตัว หากป่วยแล้วจะเกิดโรคร้ายแทรกซ้อนมากมาย เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดในสมอง โรคไต โรคเบาหวาน อาการของโรคสังเกตได้จากอาการวิงเวียน เจ็บหน้าอก ใจสั่น ปวดหัวติดต่อกันหลายวันโดยไม่ทราบสาเหตุ โรคความดันโลหิตสูงอาจเกิดจากปัจจัยด้านพันธุกรรมและปัจจัยภายนอก เช่น อายุมากขึ้น น้ำหนักเกิน การสูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ การรับประทานเกลือและวิตามินดีมากเกินไป

การป้องกัน โรคความดันโลหิตสูงควบคุมได้แต่รักษาไม่หายขาด ป้องกันไว้ย่อมดีกว่าแก้ แนะนำให้ตรวจเช็คร่างกายและวัดความดันโลหิตเป็นประจำ ควบคุมน้ำหนักตัว รับประทานผักผลไม้เป็นประจำ งดอาหารรสเค็มจัด ออกกำลังกายสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ ไม่เครียด งดบุหรี่และสุรา

โรคความดันสูง
5.โรคปอดเรื้อรัง

เป็นที่ยอมรับกันว่ามลภาวะทางอากาศเป็นอันตรายที่มองไม่เห็น เกิดผลกระทบต่อปอดและระบบทางเดินทางหายใจ โดยไม่ต้องสูบบุหรี่ก็เป็นโรคปอดเรื้อรังได้หากไม่ระมัดระวัง หายใจรับอากาศพิษเข้าไปทุกวัน สืบเนื่องนับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้คนทั่วโลกตระหนักถึงความเสี่ยงต่อสุขภาพเพราะอากาศที่เราหายใจมีเชื้อโรคปะปนมากมายอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นฝุ่นละอองขนาดเล็กอย่าง PM 2.5 ที่ซึมแทรกเข้าสู่กระแสเลือดได้ ฝุ่นขนาดเล็กจากการเผาไหม้ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์จากควันรถ และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ส่งผลให้เกิดโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง ไปจนถึงกลายเป็นโรคถุงลมโป่งพองและมะเร็งปอดจากการสูบบุหรี่ การสูดฝุ่นละอองสะสมนาน ๆ เริ่มจากปัญหาของระบบทางเดินหายใจ เกิดโรคภูมิแพ้ โรคหอบหืด เกิดผลข้างเคียงและโรคแทรกซ้อนร้ายแรงในระยะยาว เช่น โรคหลอดเลือด โรคหัวใจ โรคมะเร็ง และโรคทางสมอง

การป้องกัน ควรดูแลตัวเองด้วยการสวมหน้ากากป้องกันในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยง หลีกเลี่ยงการสูดดมควันพิษ งดสูบบุหรี่ สังเกตตัวเองว่ามีอาการเหนื่อยง่าย หายใจติดขัดหรือมีเสียงดังควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจคัดกรองโรคตั้งแต่ระยะแรก

5 โรคร้ายคุกคามชีวิตเป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้ หากวันหนึ่งข้างหน้าต้องเผชิญกับโรคร้ายแรง คุณจะหมดกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาลในการรักษาโรคร้ายแรงเมื่อทำประกันสุขภาพรับการคุ้มครองอย่างเต็มที่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับตัวแทนประกัน 724wealth ที่เว็บไซต์ https://www.724wealth.com/products/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น