724 wealth By Natthanidcha

เรา คือทีมงานที่ปรึกษาด้านประกันชีวิตมืออาชีพ และประกันวินาศภัยโดยตรง มีประสบการณ์ด้านการบริการผู้เอาประกันชีวิต และประกันวินาศภัยมามากกว่า 10 ปี เรามีหน้าที่จัดหาประกันชีวิต และประกันวินาศภัยเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าบุคคล และองค์กร เรามั่นใจว่า มีความรู้ให้คำปรึกษา มีเวลาให้บริการ มีทีมงานคอยดูแล โดยมุ่งเน้นที่จะให้บริการอย่างเป็นเลิศกับผู้เอาประกันภัยทุกราย

ประกันกลุ่มโรคร้าย

ณัฐฐณิชชา กุลธราลภัสศิริ ( ป๊อป )
financial advisor

ผลิตภัณฑ์ของเรา

ประกันโรคร้าย

ประกันคุัมครองโรคร้ายแรง

คำว่า โรคร้ายแรง มันร้ายแรง มันเจ็บปวด แต่ที่แย่ที่สุด คือ เป็นภาระกับคนที่เรารัก อย่าคิดว่าโรคร้ายแรงเป็นเรื่องไกลตัว เพราะภาวะปัจจุบัน ทั้งอาหาร น้ำที่เราดื่ม ฝุ่นอากาศ และความเครียดในสังคม ล้วนเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรค เราจึงมีแผนประกันภัยคุ้มครองโรคร้ายแรงทุกระยะ

อ่านเพิ่มเติม

ประกันกลุ่มองค์กร

การเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุอาจเกิดขึ้นกับพนักงานได้โดยไม่คาดคิด ด้วยแผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุ่ม มอบความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งในเวลาทำงาน และนอกเวลาทำงาน พนักงานจะได้รับการรักษาพยาบาล ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับพนักงาน

อ่านเพิ่มเติม
ประกันโควิด

Covid – 19 For Foreigner

 กำหนดเงื่อนไขให้ชาวต่างชาติสามารถเดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้ โดยต้องทำประกันภัยโควิดเพื่อความคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด COVID-19 ตลอดระยะเวลาที่อยู่อาศัยในประเทศไทย ต้องมีใบรับรองแพทย์ และกรมธรรม์ ประกันสุขภาพ 100k USD

อ่านเพิ่มเติม
สินเชื่อการค้า

ประกันภัยสินเชื่อการค้า

เป็นกรมธรรม์คุ้มครองความเสี่ยง ของผู้เอาประกัน ที่มาจากการผิดชำระหนี้ทางการค้า อันเนื่องมาจากการล้มละลาย หรือขาดสภาพคล่องทางการเงิน ทำให้ไม่สามารถชำระเงินค่าสินค้าให้กับ ผู้ถือกรมธรรม์ตามข้อตกลงได้ ซึ่ง รวมถึงผล ที่มาจากภัยธรรมชาติ และการเมือง

อ่านเพิ่มเติม
ประกันยูนิตลิ๊งค์

ประกันชีวิตเพื่อการลงทุน

ยูนิตลิ๊งค์ หรือประกันชีวิตควบการลงทุน ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ให้ความคุ้มครองประกันชีวิต และสามารถเลือกการลงทุนผ่านกองทุนรวมอยู่ในกรมธรรม์ฉบับเดียวกัน ซึ่งมีความยืดหยุ่นมากกว่ากรมธรรม์ประกันชีวิตแบบเดิม ๆ แต่กรมธรรม์ยูนิตลิงค์ นั้นไม่มีการการันตีผลตอบแทน 

อ่านเพิ่มเติม
ประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

ประกันภัยความรับผิด

ประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์ เป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่มารองรับความเสี่ยงภัยให้กับผู้ประกอบการที่จะต้องรับผิดชอบต่อผู้บริโภค การบาดเจ็บ เสียชีวิต หรือทรัพย์สินของบุคคลภายนอก สืบเนื่องจากการใช้ผลิตภัณท์จนทำให้ผู้บริโภคเกิดอันตราย จนทำให้เกิดคดีความ

อ่านเพิ่มเติม