คำว่า โรคร้ายแรง มันร้ายแรง มันเจ็บปวด แต่ที่แย่ที่สุด คือ เป็นภาระกับคนที่เรารัก อย่าคิดว่าโรคร้ายแรงเป็นเรื่องไกลตัว เพราะภาวะปัจจุบันทั้งอาหาร น้ำที่เราดื่ม ฝุ่นอากาศ และความเครียดในสังคม ล้วนเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรค เพื่อความคุ้มครองให้ครอบคลุมเราจึงมีแผนประกันโรคร้ายแรงคุ้มครองทุกระยะ

ตัวอย่างความคุ้มครองโรคร้ายแรง

ประกันโรคร้ายแรง

ก่อนตัดสินใจซื้อประกันโรคร้ายแรงควรอ่านรายละเอียดด้านล่างให้เข้าใจก่อน

ประกันโรคร้าย ซีไอ พลัส (AIA CI PLUS)

ระยะเวลาความคุ้มครองถึงอายุ 80 ปี

อายุผู้ขอเอาประกันภัย ตั้งแต่ 1 เดือน – 70 ปี

ทำไมเราควรต้องมีประกันโรคร้ายร้าย

 • เพราะโรคร้ายแรงมีสิทธิ์เกิดขึ้นได้กับทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย เรามั่นใจแล้วหรือว่าเราจะไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคร้ายเหล่านี้
 • เพราะค่ารักษาพยาบาลที่แพง เงินออมที่คุณวางแผนไว้ใช้ยามเกษียณอาจหมดไปกับค่ารักษาโรคร้าย
 • เพราะการรักษาที่ยาวนาน ทำให้ความสามารถในการทำงานลดน้อยลง หรืออาจต้องหยุดงาน ทำให้มีผลกระทบต่อรายได้

ความคุ้มครอง

เมื่อตรวจพบโรคร้ายแรงระยะรุนแรง หรือเสียชีวิตทุกกรณี รับเงินก้อนทันที 100% ของเงินเอาประกัน

 • คุ้มครองครอบคลุมถึง 44 โรคร้ายแรงที่พบบ่อย ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคสมอง เป็นต้น
 • รับเงินก้อน 100% ของทุนประกันเมื่อตรวจพบโรคร้ายแรง ให้คุณหมดกังวลกับค่ารักษาพยาบาล และมีความคล่องตัวในการเลือกเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่คุณต้องการ
 • คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี เช่น อุบัติเหตุ หรือ เจ็บป่วยที่ไม่ได้เกิดจากโรคร้ายแรง 100% ของเงินเอาประกันภัย
 • เบี้ยประกันใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้
กลุ่มโรคร้ายแรงที่ให้ความคุ้มครองใน เอไอเอ ซีไอ พลัส   ( AIA CI PLUS )
กลุ่ม 1 โรคมะเร็งและเนื้องอก
 • โรคมะเร็งระยะลุกลาม
 • เนื้องอกในสมองชนิดที่ไม่ใช่มะเร็ง
กลุ่ม 2 โรคหัวใจ ระบบหายใจ และระบบการไหลเวียนโลหิต
 • กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด
 • การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ
 • โรคกล้ามเนื้อหัวใจ
 • การผ่าตัดลิ้นหัวใจโดยวิธีการเปิดหัวใจ
 • การผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้า
 • โรคแรงดันในหลอดเลือดแดงปอดสูงแบบปฐมภูมิ
 • โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรังขั้นรุนแรง / โรคปอดระยะสุดท้าย
 • โรคโลหิตจางจากไขกระดูกไม่สร้างเม็ดโลหิด
กลุ่ม 3 โรคหลอดเลือดสมอง ระบบประสาทและกล้ามเนื้อ
 • โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน
 • โรคหลอดเลือดสมองโป่งพองที่ต้องรักษาโดยการผ่าตัด
 • ภาวะโคม่า
 • โรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์
 • โรคเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย
 • สมองอักเสบจากเชื้อไวรัส
 • โรคพาร์กินสัน
 • โรคระบบประสาทมัลติเพิลสะเคลอโรลิส
 • โรคของเซลล์ประสาทควบคุมการเคลื่อนไหว
 • ภาวะอะแพลลิก
 • อัมพาตของกล้ามเนื้อแขนหรือขา
 • โรคโปลิโอ
 • โรคกล้ามเนื้อเสื่อม
กลุ่ม 4 โรคอวัยวะและระบบการทำงานที่สำคัญของร่างกาย
 • ตับวาย
 • ไตวายเรื้อรัง
 • โรคลำไส้อักเสบเป็นแผลรุนแรง
 • การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ หรือปลูกถ่ายไขกระดูก
 • โรคไวรัสตับอักเสบขั้นรุนแรง
 • ภาวะตับอ่อนอักเสบที่กลับเป็นซ้ำและเรื้อรัง
 • ไตอักเสบลูปูส จากโรคซิสเต็มมิค ลูปูส อิริเธมาโตซูส
 • ภาวะข้ออักเสบรูมาตอยด์ชนิดรุนแรง
กลุ่ม 5 ภาวะติดเชื้อ การบาดเจ็บร้ายแรงและภาวะทุพพลภาพ
 • แผลไหม้ฉกรรจ์ ( การเกิดแผลไหม้ระดับ 3 )
 • การบาดเจ็บที่ศรีษะอย่างรุนแรง
 • การสูญเสียการดำรงชีพอย่างอิสระ
 • การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ( ไม่สามารถปฎิบัตกิจวัตประจำวันได้ด้วยตนเองอย่างถาวรตั้งแต่ 3 อย่างขึ้นไปต่อเนื่องกันเป็นเวลาอย่างน้อย 180 วัน ) หรือ (ไม่สามารถประกอบอาชีพใดๆ เพื่อรับค่าตอบแทนหรือกำไรได้ต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 180 วัน *คุ้มครองตั้งแต่อายุ 17 ปี บริบูรณ์ จนถึงก่อนอายุครบ 70 ปี บริบูรณ์*) หรือ (การสูญเสีย สายตา มือ หรือ เท้า ทั้ง 2 ข้าง หรือสูญเสียมือ 1 ข้างและเท้า 1 ข้าง หรือสูญเสียสายตา 1 ข้างและมือ 1 ข้าง หรือสูญเสียสายตา 1 ข้างและเท้า 1 ข้าง )
 • ตาบอด
 • การฉีกขาดของรากประสาทต้นแขน
 • การสูญเสียความสามารถในการพูด
 • โรคเนื้อเยื่อพังผืดอักเสบติดเชื้อและเป็นเนื้อตาย
 • โรคเท้าช้าง
กลุ่ม 6 โรคร้ายแรงสำหรับผู้เยาว์ คุ้มครองตั้งแต่ 1 เดือน ถึงอายุ 16 ปี
 • โรคไข้รูมาติกที่ทำให้หัวใจผิดปกติ
 • โรคคาวาซากิที่ทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนของหัวใจ
 • โรคเบาหวานชนิดที่ 1
 • โรคน้ำไขสันหลังคั่งในโพรงสมองซึ่งเกิดภายหลัง และต้องใส่ท่อระบาย
หมาบเหตุ  :
 1. ผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงจะจ่ายโดยจำกัดเพียงหนึ่งโรคร้ายแรงตลอดอายุสัญญา และเมื่อจ่ายผลประโยชน์นี้ครบตามจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้แล้ว สัญญาเพิ่มเติมนี้จะสิ้นผลบังคับทันที
 2. ผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้าย 44 โรคร้ายแรง หรือผลประโยชน์กรณีผู้เอาประกันเสียชีวิต จะจ่ายเพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น ภายใต้สัญญาเพิ่มเติมนี้ไม่เกินร้อยละ 100 ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

การวินิจฉัย หมายถึง กระบวนการซึ่งเป็นขั้นตอนในการตรวจโรคของแพทย์ เพื่อให้ได้มาซึ่งสาเหตุของโรคร้ายแรงตามความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติม AIA CI Plus นี้ โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 • โรคร้ายแรงดังกล่าวต้องได้รับตรวจและยืนยัน โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางสาขาการแพทย์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องโดยแพทย์สภา
 • การตรวจหาโรคต้องทำอย่างเหมาะสม ซึ่งครอบคลุมลักษณะทางคลินิก ผลการตรวจทางรังสี ผลการตรวจทางพยาธิ และผลการตรวจทางห้องปฎิบัติการทางการแพทย์
 • ในกรณีจำเป็นต้องมีการทำศัลยกรรม จะต้องเป็นไปโดยมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ และต้องเป็นวิธีการที่ได้รับมาตรฐานเป็นที่ยอมรับและถือปฎิบัติในทางการแพพทย์

*โรคร้ายแรงตามคำนิยามของสัญญาเพิ่มเติม AIA CI Plus หมายถึง ความเจ็บป่วยหรือการผ่าตัดหรือการรักษาโรคร้ายแรงตามที่ระบุไว้ในสัญญาเพิ่มเติม AIA CI Plus ที่เกิดขึ้นครั้งแรก

ตัวแทนประกัน

“หากป่วยหนักต้องรักษาโรคร้ายแรงจะเลือกรักษาแบบราคาประหยัด หรือเลือกรักษาแบบดีที่สุด “

” เพิ่มความอุ่นใจให้คุณยิ่งขึ้น เติมเต็มความคุ้มครองโรคร้ายแรงครอบคลุมทุกระยะ “

เพื่อแนบกับสัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ ซีไอ ท๊อป อัพ
สนใจผลิตภัณฑ์ คลิ๊กเลยคะ

ประกันโรคร้าย ซีไอ ท็อปอัพ ( AIA CI TOP UP )

บันทึกสลักหลัง  AIA CI TOP UP

เพื่อแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติม  AIA CI PLUS

ระยะเวลาความคุ้มครอง สูงสุดถึงอายุ 80 ปี

อายุผู้ขอเอาประกันภัย ตั้งแต่ 1 เดือน – 70 ปี

ความคุ้มครอง

 • คุ้มครองโรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลาง 18 โรค/การรักษา
 • เมื่อตรวจพบโรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลาง รับเงินก้อน 100% ของทุนประกัน
 • เติมเต็มความคุ้มครองโรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลางด้วยจำนวนเงินเอาประกันภัยของบันทึกสลักหลัง เอไอเอ ซีไอ ท็อปอัพ จะเท่ากับ 40% ของจำนวนเงินเอาประกัน* ของบันทึกสลักหลัง เอไอเอ ซีไอ พลัส
 • เบี้ยประกันใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้

ตัวอย่างคำนวณเบี้ยประกันภัยจากเพศชาย อายุ 35 ปี

ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระยะ เริ่มต้น – ปานกลาง – ลุกลาม และแนบประกันชีวิตหลัก

 • AIA 20 Pay Life Non Par  เงินเอาประกันภัย 100,000  บาท เบี้ยประกันภัย  2,430  บาท ( รับ 100,000 บาท กรณีเสียชีวิต หรืออยู่ครบสัญญา อายุ 99 ปี )
 • สัญญาเพิ่มเติม AIA CI Plus เงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท เบี้ยประกันภัย 3,840 บาท ( รับ 1,000,000 บาท ตรวจพบโรคร้ายระยะรุนแรง หรือเสียชีวิตทุกกรณี )
 • บันทึกฯ CI Top แนบกับ (AIA CI Plus) เงินเอาประกันภัย  400,000 บาท เบี้ยประกันภัย 660 บาท ( รับ 400,000 บาท ตรวจพบโรคร้ายระยะเริ่มต้น หรือปานกลาง )

เบี้ยประกันภัยรวม    6,930 บาท   *** เบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติมปรับเพิ่มขึ้นทุก 5 ปี ***

กลุ่ม 18 โรคร้ายแรงที่ให้ความคุ้มครองใน บันทึกสลักหลัง AIA CI Top UP

กลุ่ม 1 โรคมะเร็งและเนื้องอก
 • โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม
 • การผ่าตัดเนื้องอกต่อมไต้สมองออก
กลุ่ม 2 โรคหัวใจ ระบบหายใจ และระบบการไหลเวียนโลหิต
 • โรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่รักษาด้วยการสวนหลอดเลือดหัวใจ
 • การผ่าตัดลอกเยื่อหุ้มหัวใจ
 • การรักษาโรคลิ้นหัวใจด้วยการสวนหลอดเลือด
 • การรักษาโรคหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าโดยวิธีใส่สายสวนทางหลอดเลือด หรือภาวะการโป่งพองของหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าที่ระดับอกหรือระดับท้อง
 • การใส่เครื่องกรองลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำใหญ่
กลุ่ม 3 โรคหลอดเลือดสมอง ระบบปราสาทและกล้ามเนื้อ
 • โรคหลอดเลือดสมองที่ต้องได้รับการผ่าตัดลอกหลอดเลือดแดงคาโรติค
 • โรคหลอดเลือดสมองที่ต้องได้รับการรักษาโดยวิธีใส่สายสวนเส้นเลือดแดงบริเวณคอ
 • โรคหลอดเลือดสมองโป่งพองที่รักษาโดยใช้ขดลวดผ่านสายสวนทางหลอดเลือด
 • การผ่าตัดฝั่งท่อระบายในโพรงสมอง
กลุ่ม 4 กลุ่มโรคอวัยวะและระบบการทำงานที่สำคัญของร่างกาย
 • การผ่าตัดตับออกหนึ่งกลีบ
 • การผ่าตัดไตออกหนึ่งข้าง
 • การผ่าตัดปอดออกหนึ่งข้าง
กลุ่ม 5 โรคภาวะติดเชื้อ การบาดเจ็บร้ายแรง และภาวะทุพพลภาพ
 • แผลไหม้ชนิดรุนแรงน้อย  ( การเกิดแผลไหม้ระดับ 2 )
 • การผ่าตัดเลือดคั่งใต้เยื่อหุ้มสมองอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
 • การสูญเสียแขนหรือขาหนึ่งข้าง หรือตาหนึ่งข้าง
 • โรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตา
เงื่อนไขและข้อยกเว้น

ข้อยกเว้นบางส่วนของบันทึกสลักหลัง AIA CI Top Up

 • บันทึกสลักหลังนี้มีระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) ตามเงื่อนไขที่ระบุในบันทึกสลักหลัง
 • ความผิดปกติซึ่งแพทย์ยืนยันและมีหลักฐานชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับโรคร้ายแรง หรือโรคร้ายแรงที่เกิดขึ้นก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามบันทึกสลักหลังนี้
 • การฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง หรือพยายามกระทำเช่นว่านั้น
 • การติดเชื้อไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIV Positive) หรือภาวะของโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) ของผู้เอาประกันภัย ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม
 • การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการกระทำของผู้เอาประกันภัย ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้
****ยกเว้น 4 กรณี ที่บรัษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระดับต้นถึงปานกลางภายใต้บันทึกสลักหลังบันทึกสลักหลัง เอไอเอ ซีไอ ท๊อปอัพ
 • กรณีที่ 1 ผลการวินิจฉัย “โรคมะเร็งระยะลุกลาม” และ “โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม” ระบุว่าเกิดขึ้นที่อวัยวะเดียวกัน ข้างเดียวกัน และได้รับการรักษาหรือผ่าตัดในครั้งเดียวกัน
 • กรณีที่ 2 การบาดเจ็บจาก “แผลไหม้ฉกรรจ์” และ “แผลไหม้ชนิดรุนแรงน้อย” ที่เกิดจากอุบัติเหตุครั้งเดียวกัน
 • กรณีที่ 3 การเจ็บป่วยเป็น “โรคน้ำไขสันหลังคั่งในโพรงสมองซึ่งเกิดภายหลังและต้องใส่ท่อระบาย” และ “การผ่าตัดฝังท่อระบายในโพรงสมอง” ซึ่งเป็นการรักษาครั้งเดียวกัน
 • กรณีที่ 4 “การสูญเสียแขนหรือขาหนึ่งข้างหรือตาหนึ่งข้าง” แล้วต่อมาผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยว่าเจ็บป่วยเป็นโรคร้ายแรงตามที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ ซีไอ แคร์ ที่เกิดจากสาเหตุเดียวกัน ดังต่อไปนี้ อัมพาตของกล้ามเนื้อแขนหรือขา หรือตาบอด หรือการสูญเสียการดำรงชีพอย่างอิสระ หรือการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง โดยโรคร้ายแรงดังกล่าวเกิดจากสาเหตุเดียวกันกับ “การสูญเสียแขนหรือขาหนึ่งข้าง”