ประกันภัยโควิด สำหรับชาวต่างชาติ เดินทางเข้าราชอาณาจักรไทย

สถานการณ์ผู้ป่วย โควิด-19 พบว่า ตัวเลขผู้ป่วยทั่วโลกยังคงเพิ่มขึ้นทุกวัน ส่งผลทำให้เศรษฐกิจทัวโลกต้องชะลอตัวลง ประเทศไทยเตรียมเปิดประเทศให้ชาวต่างชาติเข้าไทยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโดยกำหนดเงื่อนไขให้ชาวต่างชาติสามารถเดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้ โดยต้องทำประกันภัยโควิดเพื่อความคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด COVID-19 ตลอดระยะเวลาที่อยู่อาศัยในประเทศไทย ต้องมีใบรับรองแพทย์ และกรมธรรม์ ประกันสุขภาพ มีวงเงินเอาประกันที่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลในไทย ซึ่งรวมถึงค่ารักษาพยาบาลกรณี COVID-19 หรือประกันสุขภาพโรคอื่นๆ ตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางพำนักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักร ในวงเงินไม่น้อยกว่า 100,000 เหรียญ ดอลล่าร์สหรัฐ หรือตามประกาศกระทรวงต่างประเทศ

The situation of COVID-19 cases shows that the number of cases worldwide continues to increase day by day. As a result, the global economy has to slow down. Thailand is preparing to open the country for foreigners to enter Thailand to stimulate the economy by stipulating conditions for foreigners to enter Thailand. Must have COVID insurance to cover the Coronavirus Disease 2019, COVID-19, throughout the period of residence in Thailand. Must have a medical certificate and health insurance policy. There is an insured limit that covers medical expenses in Thailand. This includes medical expenses in case of COVID-19 or other health insurance. throughout the duration of the traveler’s stay in the Kingdom in the amount of not less than $100,000 USD or according to the announcement of the Ministry of Foreign Affairs Before deciding to travel, you can look at the amount of information

ก่อนตัดสินใจเดินทางสามารถเข้าดูข้อมูลจำนวน ผู้ติดเชื้อโควิดภายในประเทศไทยได้ที่นี่

แผนประกันภัยโควิด สำหรับชาวต่างชาติ ( Covid-19 For visa 100k )

แผนประกัน /Coverage ( COVID-19 Only VISA 100K USD )

COVID – 19 Insurance for entering and extent Thailand VISA

คุ้มครองการเจ็บป่วยภาวะโคม่าสาเหตุจาก COVID-19 และการรักษาพยาบาลจากโรค COVID-19 รวมไม่เกิน 3.5 ล้านบาท คุ้มครองระยะเวลา 365 วัน ราคา 15,000 บาท

Covers illnesses, coma caused by COVID-19, and medical treatment from COVID-19, totaling not more than 3.5 million baht, coverage for 365 days, price 15,000 baht.

 • การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) Sickness that is in consequence of Covid-19 infectious diseases ( Coma ,Brain Death and Neurologic Failure , Terminal lllness )
 • การรักษาพยาบาลจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) Medical Treatment for COVID-19 infectious diseases
Summary of Insurance underwriting Terms & conditions
 1. It’s covered for any medical expenses from COVID-19 infectious diseases.
 2. This insurance is avaible for Thai people.
 3. The insured must between 1 month – 75 years old.
  3.1 In the case of minors aged 1 month – 18 years and buying insurance with parents/guardians, please have father / mother or guardian sign in the application form.
  3.2 In the case of minors aged 1 month – 18 years and buying insurance alone for his / her own, please have father / mother or guardian clarify and sign in the application form.
 4. Limit the number of insurance policies 1 policy for an insured only.
 5. The insured for this insurance must be healthy and strong. There has been no bodily disabled to apply for the insurance.
 6. This insurance does not provide a coverage for medical expenses that falls under a pre-existing condition.
 7. This insurance has the waiting period 14 days.
 8. The company reserves the right to consider the warranty of insurance on a case –by –case basis.

Examples of Exclusion

 • Pre – existing conditions
 • Suicide, attempted suicde or self – inflicted
 • Terrorism.
แผนประกัน TA Inbound For Foreign ( VISA 100K USD , Covid-19 cover )

Inbound Travel insurance

For Coverage provided for medical expense on COVID – 19 infection for not less than 3.5 million THB ( or 100,000 USD )

Remark :

 • Terms and conditions of underwriting, coverage and exclusion are specified in the insurance policy.
 • The insured should fully understand terms and conditions before purchase.
Plan 1 :
 • Death, Dismemberment, Loss of Sight or Total Permanent Disability from accident  1,000,000 Bath
 • Medical Expenses from injury or sickness  3.500,000 Bath
 • Emergency Medical Evacuation or Repatriation to Country of Domicile 1,000,000  Bath
 • Repatriation of Mortal Remains to Country of Domicile 1,000,000 Bath
 • Expenses for visiting the Patient in the Hospital 50,000 Bath
 • Loss or Damage of Travel Documents 5,000 Bath
 • Public Liability (Deductible of 1,000 Bath per claim) 500,000 Bath

The period of coverage

 •  30 วัน / 30 Day  3,100 Bath
 •  60 วัน / 60 Day  5,300 Bath
 •  90 วัน / 90 Day  7,400 Bath
 •  180 วัน / 180 Day  18,500 Bath
 •  270 วัน / 270 Day 25,000 Bath
 •  รายปี / Total Premium per year 31,500 Bath
Plan 2 : 
 • Death, Dismemberment, Loss of Sight or Total Permanent Disability from accident  2,000,000 Bath
 • Medical Expenses from injury or sickness  3.500,000 Bath
 • Emergency Medical Evacuation or Repatriation to Country of Domicile 2,000,000  Bath
 • Repatriation of Mortal Remains to Country of Domicile 2,000,000 Bath
 • Expenses for visiting the Patient in the Hospital 100,000 Bath
 • Loss or Damage of Travel Documents 10,000 Bath
 • Public Liability (Deductible of 1,000 Bath per claim) 1,500,000 Bath
 • Trip Cancellation or Postponement  30,000 Bath
 • Trip Curtailment 30,000 Bath
 • Travel Delay (Flat payment of 4,000 Bath for every 6 consecutive hours delay ) 20,000 Bath
 • Baggage Delay (Flat payment of 4,000 Bath for every 6 consecutive hours delay of Checked-In Baggage from time of arrival) 20,000 Bath

The period of coverage

 •  30 วัน / 30 Day  4,500 Bath
 •  60 วัน / 60 Day  7,600 Bath
 •  90 วัน / 90 Day  11,200 Bath
 •  180 วัน / 180 Day  24,100 Bath
 •  270 วัน / 270 Day 31,550 Bath
 •  รายปี / Total Premium per year 39,000 Bath
Plan 3 : 
 • Death, Dismemberment, Loss of Sight or Total Permanent Disability from accident  3,000,000 Bath
 • Medical Expenses from injury or sickness  3.500,000 Bath
 • Emergency Medical Evacuation or Repatriation to Country of Domicile 3,000,000  Bath
 • Repatriation of Mortal Remains to Country of Domicile 3,000,000 Bath
 • Expenses for visiting the Patient in the Hospital 100,000 Bath
 • Loss or Damage of Travel Documents 20,000 Bath
 • Public Liability (Deductible of 1,000 Bath per claim) 3,000,000 Bath
 • Trip Cancellation or Postponement  50,000 Bath
 • Trip Curtailment 50,000 Bath
 • Travel Delay (Flat payment of 4,000 Bath for every 6 consecutive hours delay ) 40,000 Bath
 • Baggage Delay (Flat payment of 4,000 Bath for every 6 consecutive hours delay of Checked-In Baggage from time of arrival) 40,000 Bath
 • Loss or Damage of Baggage or Personal Effects, that are not in exception, by covering 3,000 Bath per any one item (Deductible of 600 Bath per claim) 30,000 Bath
 • Credit Card Legal Liability (Deductible of 1,000 Bath per claim) 10,000 Bath

The period of coverage

 •  30 วัน / 30 Day  6,100 Bath
 •  60 วัน / 60 Day  9,600 Bath
 •  90 วัน / 90 Day  13,000 Bath
 •  180 วัน / 180 Day  27,800 Bath
 •  270 วัน / 270 Day 37,650 Bath
 •  รายปี / Total Premium per year 47,400

Summary of Insurance underwriting Terms & conditions

 1. Covered for medical expenses due to coronavirus disease 2019 (COVID-19)
 2.  The insured must between 1 – 75 years old.
  2.1 In the case of minors aged between 1– 18 years and buying insurance with parents, please have the parent sign on the insurance application form.
  2.2 In the case of minors aged 1–18 years old and purchasing only one insurance, please ask the parent to provide additional details and sign the insurance application form.
 3.  The insured can buy a maximum of 1 insurance policies 1 policy.
 4. The insured must be in good  healthy and strong. There is no part of the disability before the date of applying for the insurance.
 5. The company reserves the right not to accept insurance for the insured traveling to or through the provinces of Pattani, Yala and Narathiwat
 6. Terms and condition of underwriting as designated by the company.

Examples of Exclusion

 1. Pre – existing conditions.
 2. Suicide, attempted suicide or self-inflicted Injury.
 3. Terrorism
แผนประกันสุขภาพ อีลิท ซีรีย์ (LMG INSURANCE
แผนความคุ้มครอง ซิลเวอร์
 • ความคุ้มครองสูงสุดต่อปี 20,000,000 บาท
 • ความคุ้มครองสูงสุดต่อครั้งและต่อโรค 5,000,000 บาท
แผนความคุ้มครอง โกลด์
 • ความคุ้มครองสูงสุดต่อปี 80,000,000 บาท
 • ความคุ้มครองสูงสุดต่อครั้งและต่อโรค 20,000,000 บาท
ส่วนลดความเสียหายส่วนแรก
 • ความเสียหายส่วนแรก 50,000 บาท ต่อคน ต่อปี ส่วนลด 20 %
 • ความเสียหายส่วนแรก 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี ส่วนลด 30 %
 • ความเสียหายส่วนแรก 200,000 บาท ต่อคน ต่อปี ส่วนลด 40 %

เงื่อนไข ข้อตกลงความคุ้มครอง และการพิจารณาการรับประกันภัยเป็นไปตามบริษัทรับประกันภัย

Get your policy online It is very easy, get your health insurance in 2 minutes

ประกันโควิด
 แผนประกัน Covid-19 insurance for entering and extent thailand visa (Covid-19 Only)
BUY NOW
ประกันโควิด
แผนประกัน  Inbound travel insurance & Covid-19 insurance for entering thailand
BUY NOW
ความคุ้มครอง
 แผนประกันสุขภาพ อีลิท ซีรีย์
( LMG Insurance )
ดาวน์โหลดแผนประกันภัย LMG
สนใจซื้อประกันภัยโควิด