ประกันภัยโควิด สำหรับชาวต่างชาติ เดินทางเข้าราชอาณาจักรไทย

สถานการณ์ผู้ป่วย โควิด-19 พบว่า ตัวเลขผู้ป่วยทั่วโลกยังคงเพิ่มขึ้นทุกวัน ส่งผลทำให้เศรษฐกิจทัวโลกต้องชะลอตัวลง ประเทศไทยเตรียมเปิดประเทศให้ชาวต่างชาติเข้าไทยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโดยกำหนดเงื่อนไขให้ชาวต่างชาติสามารถเดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้ โดยต้องทำประกันภัยโควิดเพื่อความคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด COVID-19 ตลอดระยะเวลาที่อยู่อาศัยในประเทศไทย ต้องมีใบรับรองแพทย์ และกรมธรรม์ ประกันสุขภาพ มีวงเงินเอาประกันที่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลในไทย ซึ่งรวมถึงค่ารักษาพยาบาลกรณี COVID-19 หรือประกันสุขภาพโรคอื่นๆ ตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางพำนักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักร ในวงเงินไม่น้อยกว่า 100,000 เหรียญ ดอลล่าร์สหรัฐ หรือตามประกาศกระทรวงต่างประเทศ ก่อนตัดสินใจเดินทางสามารถเข้าดูข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดภายในประเทศไทยได้ที่นี่

แผนประกันภัยโควิด สำหรับชาวต่างชาติ ( Covid-19 For visa 100k )

แผนประกัน COVID-19 Only ( VISA 100K USD )
 • คุ้มครองการเจ็บป่วยภาวะโคม่าสาเหตุจาก COVID-19 และการรักษาพยาบาลจากโรค COVID-19 รวมไม่เกิน 3.5 ล้านบาท คุ้มครองระยะเวลา 365 วัน ราคา 15,000 บาท
แผนประกัน TA Inbound For Foreign ( VISA 100K USD , Covid-19 cover )
Plan 1 : คุ้มครองกรณีเสียชีวิต 1 ล้านบาท
 • ค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย 3.5 ล้านบาท
 • คุ้มครองระยะเวลา 30 วัน ราคา 3,500 บาท
 • คุ้มครองระยะเวลา 90 วัน ราคา 8,000 บาท
 • คุ้มครองระยะเวลา 180 วัน ราคา 20,000 บาท
 • คุ้มครองระยะเวลา 365 วัน ราคา 34,000 บาท
Plan 2 : คุ้มครองกรณีเสียชีวิต 2 ล้านบาท
 • ค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย 3.5 ล้านบาท
 • คุ้มครองระยะเวลา 30 วัน ราคา 5,600 บาท
 • คุ้มครองระยะเวลา 90 วัน ราคา 12,000 บาท
 • คุ้มครองระยะเวลา 180 วัน ราคา 26,000 บาท
 • คุ้มครองระยะเวลา 365 วัน ราคา 42,000 บาท
Plan 3 : คุ้มครองกรณีเสียชีวิต 3 ล้านบาท
 • ค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย 3.5 ล้านบาท
 • คุ้มครองระยะเวลา 30 วัน ราคา 6,800 บาท
 • คุ้มครองระยะเวลา 90 วัน ราคา 14,000 บาท
 • คุ้มครองระยะเวลา 180 วัน ราคา 30,000 บาท
 • คุ้มครองระยะเวลา 365 วัน ราคา 51,000 บาท
แผนประกันสุขภาพ อีลิท ซีรีย์ (LMG INSURANCE
แผนความคุ้มครอง ซิลเวอร์
 • ความคุ้มครองสูงสุดต่อปี 20,000,000 บาท
 • ความคุ้มครองสูงสุดต่อครั้งและต่อโรค 5,000,000 บาท
แผนความคุ้มครอง โกลด์
 • ความคุ้มครองสูงสุดต่อปี 80,000,000 บาท
 • ความคุ้มครองสูงสุดต่อครั้งและต่อโรค 20,000,000 บาท
ส่วนลดความเสียหายส่วนแรก
 • ความเสียหายส่วนแรก 50,000 บาท ต่อคน ต่อปี ส่วนลด 20 %
 • ความเสียหายส่วนแรก 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี ส่วนลด 30 %
 • ความเสียหายส่วนแรก 200,000 บาท ต่อคน ต่อปี ส่วนลด 40 %

เงื่อนไข ข้อตกลงความคุ้มครอง และการพิจารณาการรับประกันภัยเป็นไปตามบริษัทรับประกันภัย

ดาวน์โหลดแผนประกันความคุ้มครองประกันภัยโควิดได้ที่นี่

ประกันโควิด
 แผนประกันภัย COVID – 19 Only
( VISA 100K USD )
ดาวน์โหลดแผนประกันภัย
ประกันโควิด
แผนประกัน TA Inbound For Foreign
( VISA 100K USD )
ดาวน์โหลดแผนประกันภัย
ความคุ้มครอง
 แผนประกันสุขภาพ อีลิท ซีรีย์
( LMG Insurance )
ดาวน์โหลดแผนประกันภัย
สนใจซื้อประกันภัยโควิด